Sunday, November 28, 2010

Start with a cage containing five monkeys.
Inside the cage, hang a banana on a string and place a set of stairs under it. Before long, a monkey will go to the stairs and start to climb towards the banana. As soon as he touches the stairs, spray all of the other monkeys with cold water.
After a while, another monkey makes an attempt with the same result - all the other monkeys are sprayed with cold water. Pretty soon, when another monkey tries to climb the stairs, the other monkeys will try to prevent it.
Now, put away the cold water. Remove one monkey from the cage and replace it with a new one. The new monkey sees the banana and wants to climb the stairs. To his surprise and horror, all of the other monkeys attack him.
After another attempt and attack, he knows that if he tries to climb the stairs, he will be assaulted.
Next, remove another of the original five monkeys and replace it with a new one. The newcomer goes to the stairs and is attacked. The previous newcomer takes part in the punishment with enthusiasm! Likewise, replace a third original monkey with a new one, then a fourth, then the fifth. Every time the newest monkey takes to the stairs, he is attacked.
Most of the monkeys that are beating him have no idea why they were not permitted to climb the stairs or why they are participating in the beating of the newest monkey.
After replacing all the original monkeys, none of the remaining monkeys have ever been sprayed with cold water. Nevertheless, no monkey ever again approaches the stairs to try for the banana. Why not? Because as far as they know that's the way it's always been done round here.
And that, my friends, is how company policies are made. 

//
Najprv si urobte prvú časť pokusu. Do klietky, v ktorej je päť opíc, zaveste na šnúru banán a pod banán dajte prenosné schodíky. Čoskoro začne prvá opica liezť po schodoch a približovať sa k banánu. Len čo sa dotkne schodov, postriekajte ostatné opice studenou vodou.
Po chvíli sa k banánu priblíži druhá opica a skúsi zopakovať výjazd za banánom. Správajte sa rovnako – jej výjazd odmeňte tak, že všetky ostatné opice postriekate studenou vodou. Ak to spravíte vždy, keď sa niektorá z opíc priblíži k banánu, čoskoro sa budú ostatné opice vrhať na každú nešťastníčku, ktorá sa k banánu priblíži. Posnažia sa zabrániť, aby sa dotkla schodov.
V druhej časti pokusu si vyskúšajte iný postup. Odstráňte trest vodou, z klietky zoberte jednu opicu a nahraďte ju novou. Nová opica uvidí banán, a samozrejme, bude si ho chcieť zobrať. Bude veľmi, veľmi prekvapená (a vystrašená), keď sa všetky ďalšie opice na ňu vrhnú a začnú ju biť. Po ďalšom pokuse vyliezť za banánom už bude vedieť, že vždy, keď sa chystá vyliezť po schodoch, ostatní ju napadnú.
Vymeňte v klietke ďalšiu starú opicu za novú. Nová opica sa tiež pokúsi vyliezť za banánom, a ostatné opice ju napadnú. Čo je zaujímavé, napadne ju aj opica, ktorá do klietky prišla pred ňou a o príčine napádania nemá ani tušenia! Potom vymeňte tretiu opicu z pôvodnej päťky, potom štvrtú, piatu. Vždy, keď sa nová opica dostane do klietky, staršie ju napadnú.
Keď vymeníte všetky opice, nebude v klietke nikto, kto by poznal príčinu, prečo treba niekoho zbiť vždy, keď sa snaží vyliezť po schodoch za banánom. Aj tak sa vždy, keď príde niekto nový a snaží sa zvesiť banán, pustia do neho s entuziazmom takým, ako keby poznali pravú príčinu bitky. Tak to v klietke predsa fungovalo odjakživa!
A to je, drahí priatelia, aj spôsob, ako sa robia firemné pravidlá.bananas and monkeys

No comments:

Post a Comment